Melbourne, Thánh lễ 11 giờ 30 sáng Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cộng đoàn Công Giáo Việt nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã hân hạnh được chào đón Đức Cha Emmamuel Nguyễn Hồng Sơn Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa, cùng với hai Linh mục Phê Rô Nguyễn Thái Phúc, Linh mục G B. Nguyễn Văn Bộ thuộc Giáo phận Bà Rịa đến thăm và dâng Thánh lễ lễ cùng với Cha Quản nhiệm cùng cộng đoàn Dân Chúa Thánh Vinh Sơn Liêm.

Mời xem hình

Sau bài ca nhập lễ, Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân đã giới thiệu Đức Cha, quý cha đến thăm cộng đoàn, và đặc biệt, các Ngài đã ưu ái cùng đồng tế dâng lễ trọng thể mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, phụ trách phụng vụ thánh ca do Ca đoàn Babylon một ca đoàn lớn của cộng đoàn đã dùng lời ca, tiếng đàn thật xuất sắc, nâng tâm hồn mọi người lên để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Cuối lễ, bà Quách Thị Sáng, đại diên Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha, quý cha thuộc Giáo phận Bà Rịa, nhân chuyến thăm nước Úc, đã bớt chút thời gian để đến với cộng đoàn, và cùng dâng lễ cùng cộng đoàn. Bà cũng chúc Đức Cha, quý cha luôn bình an và có những ngày vui vẻ trên đất Úc.

Đáp từ, Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn đã có mấy lời tâm tình, Ngài nói: Ngài là vị Giám mục mới nhất trong Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Nếu tính thời gian, Ngài còn thiếu năm ngày nữa mới đủ bốn tháng kể từ ngày được phong chức Giám mục. Vì thế, ngài xin mọi người cùng cầu nguyện cho Ngài. Mong chúng ta hãy nhớ và cầu nguyện cho nhau, dù chúng ta không ai biết ai, nhưng cùng chung là con cái Chúa, và luôn nhớ nhau trong lời cầu nguyện.

Sau lễ, Đức Cha đã chào hỏi và nói chuyện với những người đồng hương trong Giáo phận Bà Rịa đang sống trong cộng đoàn và hụp với nhau những tấm hình kỷ niệm.