Giáo xứ Mẹ Việt Nam ở vùng thủ đô Washington DC do linh mục chính xứ Nguyễn Thanh Long cai quản sẽ khánh thành nhà xứ (nơi cư ngụ cúc các linh mục quản xứ và văn phòng giáo xứ) vào lúc 5:00 chiều ngày thứ Bảy 29-5-2004 tại địa chỉ 11814 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904. Lễ làm phép Nhà Xứ sẽ do đức hồng y Theodore McCarrick, tổng giám mục Hoa Thịnh Đốn chủ sự.

Sau lễ làm phép nhà xứ mới Đức Hồng Y sẽ dâng lễ Tạ Ơn với cộng đoàn giáo xứ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn.

VietCatholic xin chúc mừng Cha Nguyễn Thanh Long và cộng đoàn giáo xứ Mẹ Việt Nam trước tin mừng hoan hỉ này.