NHÂN THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Cảm hứng Ga 2,1 -12

1.

Đức Mẹ Maria

Dự tiệc cưới Cana.

Nhận thấy họ hết rượu

Trong lòng Mẹ xót xa !

2.

Tâm hồn tràn niềm tin

Mẹ đến ngỏ ý xin …

Bị Chúa từ chối khéo

Nhưng Mẹ vẫn vững tin !

3.

Mẹ lui bước ra ngoài

Và nói nhỏ vào tai

Với những người giúp việc

“Cứ làm theo lời Ngài …”

4.

Sáu chum bằng đá này

Nước lã được đổ đầy

Khi mà Chúa vừa bảo

Họ nhanh chóng làm ngay.

5.

Nước biến thành rượu ngon !

Bài học đó dạy con

Biết tín thác vào Chúa …

Lạy Chúa tể càn khôn !

6.

Những ai trên đời này

Đang gặp cảnh đoạ đày :

Gian truân và cực khổ …

Hãy đến với Mẹ ngay !

7.

Cứ than thở nhỏ to

Vững tin Mẹ giúp cho

“Đức Bà” cầu cùng Chúa

Cứu khỏi mọi âu lo …

KINH TỪ MẪU

Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật diễm phúc !

Chúa đã đặt Mẹ làm từ mẫu của nhân loại, Mẹ chung mọi người …

Chớ gì tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân, được cảm nghiệm tình mẫu tử của Mẹ …

Chúng con tha thiết cậy trông, xin Mẹ cầu bầu để Chúa ban xuống cho mỗi người : tràn đầy phước lành phần hồn, phần xác … nhất là ơn cứu độ muôn đời. AMEN

--------------------

N.B. KINH TỪ MẪU đã được phép dùng.