Nhà chức trách thành phố Sài Gòn vừa phá vỡ một đường dây buôn lậu phụ nữ Việt Nam qua Malaysia để hành nghề mãi dâm, bắt giữ một người đàn ông Malaysia trong tổ chức này.

Một viên chức công an tại Sài Gòn cho hay tổ chức này do một gái làng chơi tên Lý Tố Mỹ cầm đầu, hoạt động từ năm ngoaí, lợi dụng chính sách bãi miễn chiếu khán nhập nội ngắn hạn qua lại mà Malaysia và Việt Nam ký kết với nhau để đưa người nhập lậu Malaysia.

Tổ chức này đã đưa cả thảy 10 phụ nữ Việt qua Malaysia làm nghề mãi dâm trước khi bị phát hiện. Trong một tin khác, Việt Nam vừa công bố kế hoạch vận động mạnh cho việc an toàn để tránh sự lây lan HIV trong giới trẻ.