Loan truyền niềm vui cho đời sống

Ai cũng mong muốn có niềm vui cho đời sống. Niềm vui giúp cho sức khoẻ tinh thần lẫn thể xác được mạnh mẽ hăng say vươn lên. Kinh nghiệm này ai cũng đều có.

Nếu phân tích ra, trong đời sống có nhiều niềm vui tùy theo hoàn cảnh không gian, địa lý, thời gian tuổi tác cùng tâm lý, văn hóa và tâm tính con người nữa.

Niềm tin tôn giáo là một niềm vui cho tinh thần con người. Vì niềm tin tôn giáo chỉ hướng đi cùng là điểm tựa tinh thần cho tâm hồn trong đời sống.

Đức tin đạo Công Giáo được loan truyền từ hơn hai ngàn năm nay trên khắp hoàn cầu. Có những xã hội, nền văn hóa, như bên Âu châu, nơi đức tin Kitô giáo đã bén rễ sâu từ hơn ngàn năm nay. Cây đời sống đức tin đã phát triển lớn lên thành cây cổ thụ.

Thân cây đã cao lớn có nhiều nhánh cành đâm tủa vươn ra. Nhưng trải qua thời gian thay đổi biến chuyển, như thấy lúc này, gốc cây gìa cỗi trở nên khô, lá đang biến dạng vàng úa rụng dần, nhiều cành cây mục nát trơ trọi gẫy đổ rơi xuống đất lìa khỏi thân cây. Đó là hiện tượng cây đời sống đức tin Kito giáo bên xã hội Âu châu.

Những gía trị tinh thần đạo giáo, nếp sống kỷ luật tu thân theo khuôn thước đạo giáo bị đặt thành vấn nạn có còn hợp thời nữa hay không? Và như thế việc truyền giáo loan truyền phúc âm của Chúa Giêsu có còn cần thiết, còn ý nghĩa thời sự nữa không?

Đức Giáo Hoàng nghỉ hưu Benedictô XVI. trong bức thư gửi cho đại học Urbaniana, nhân dịp đại học khánh thành đại giảng đường sửa sang đổi lại mang tên Benedickt XVI., để vinh danh ngài, hôm 21.10.2014, đã đề cập đến viễn tượng này, như câu trả lời cho thắc mắc trên:

„ Những cố gắng suy nghĩ ngày hôm nay trong một thế giới thay đổi sâu xa, nhiệm vụ loan truyền phúc âm của Chúa cho người khác vẫn còn có ý nghĩa đầy đủ trọn vẹn.

Ngoài ra có cách thế nữa cùng đơn giản nêu ra lý do cho nhiệm vụ này. Trong đời sống niềm vui cần được chia sẻ. Tình yêu cũng vậy. Sự chân thật cũng thế. Người nào nhận được niềm vui lớn, họ không thể đơn giản giữ lại riêng cho mình, họ phải tiếp tục cho đi. Cũng thế đối với qùa tặng của tình yêu, với qùa tặng sự nhìn nhận ra điều chân thật.

Khi Tông đồ Andre gặp Chúa Giêsu, ông không thể làm gì hơn khác là nói với Philippus, anh của mình: Chúng ta đã tìm gặp được đấng Cứu Thế (Ga 1,41). Và Tông đồ Philippus sau khi được gặp Chúa Giêsu, cũng đã xử sự như vậy nói với Natanael rằng mình đã tìm gặp được Đấng mà Maisen và các Tiên Tri trước đây đã nói đến ( Ga 1,45).

Chúng ta loan truyền Chúa Giêsu không phải để thu gom nhiều bao nhiêu có thể cho Cộng đoàn chúng ta, và cũng không phải cách thế nào đó để bảo vệ giữ lại quyền lực. Chúng ta nói về Chúa Giêsu, vì chúng ta phải tiếp tục cho đi niềm vui, mà mình đã nhận được như món qùa tặng.

Người có sứ mạng loan truyền Chúa Giêsu với lòng xác tín chính là chúng ta, khi chúng ta trong sâu thẳm gặp gỡ được căn tính của chính bản thân mình, khi chúng ta gặp được Đấng trao chúng ta cảm nghiệm được món qùa tặng của sự chân thật, của tình yêu và niềm vui.“ ( Bene-dict XVI.)

Cha mẹ giáo dục dạy dỗ và rao truyền tiếp nối đức tin vào Chúa cho con cái mình trong gia đình, vì họ đã nhận được món qùa tặng niềm vui, tình yêu và sự chân thật từ Thiên Chúa. Đó là sự sống, hình thể thân xác của người con mình.

Họ làm công việc truyền nối tiếp lửa đức tin vào Chúa cho con cháu chính là loan truyền niềm vui tinh thần cho đời sống con cháu mình hôm nay và ngày mai.

Lễ khánh nhật truyền giáo Tháng 10.2014

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long