TU HỘI NHẬP THỂ TẬN HIẾN TRUYỀN GIÁO

2580 Tecumseh St., Baton Rouge, LA 70805, ĐT. 225-302-7457


Ngày 11 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ,

Quý thành viên Gia Đình Tận Hiến

Quý ân nhân và thân hữu.

Kính thưa quý vị,

Đây là lần thứ hai Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Anrê Dũng Lạc tổ chức mừng lễ kính các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam. Trung Tâm muốn hằng năm tổ chức lễ kính các ngài và sẽ trở thành Ngày Truyền Thống tôn vinh các ngài, với mục đích tưởng nhớ công đức và gương sống đức tin anh dũng của các ngài; đồng thời cổ võ lòng sùng kính các ngài, đặc biệt là cố gắng sống theo linh đạo các ngài đã để lại cho hậu thế.

Năm nay, Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo sẽ tổ chức lễ mừng vào:

Thời gian: Thứ Bảy ngày 11/10/2014

Địa điểm: Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Anrê Dũng-Lạc

20303 Kermier Road, Waller, TX 77484

Chủ đề: Sống Tình Nghĩa Gia Đình Việt Nam Trên Đất Hoa Kỳ.

Thuyết Trình Viên: Lm. Joachim Lê Quang Hiền (thuộc Giáo Phận Spokane, WA)

Với chủ đề trên, Lm. Joachim Lê Quang Hiền sẽ trình bày về gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam giúp người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sống đức tin như thế nào, đặc biệt trong phạm vi gia đình và giáo xứ.

Muốn biết thêm chi tiết, xin tải thông báo và chương trình tại: http://giaoly.org/download/ CTTDVN_2014.pdf.

Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị tham dự Ngày Hồng Phúc này.

Trân trọng kính mời.

Lm Antôn Phạm Hữu Tâm, ICM

TM Ban Tổ Chức

Hợp thỉnh

Lm Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM

Tổng Phụ Trách