CÁNH BUỒM NÂU
Ảnh của Nguyễn Ngọc Liên
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu ?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
(Trích thơ của Nguyễn Bính)