VCATKEY 6.0 là chương trình đánh máy và cũng là chương trình chuyển đổi phông chữ do VietCatholic lập chương trình với những đặc điểm sau:

1. Đánh máy chữ Việt với đủ các loại phông chữ Unicode, VNI Windows và VNI Dos, VPS, VISCII, và ABC.

2. Chuyển đổi các hệ phông chữ Việt.

3. Chương trình cực nhỏ (chỉ có 428 KB - tức là 1/4 một dĩa floppy) rất tiện mang theo khi đi công tác.

4. Không cần install gì cả. rất tiện dụng trong những khi đi công tác phải dùng Internet Café, hoặc khi theo học tại các trường đại học, phải dùng máy nhà trường không thể cài đặt theo ý mình.

5. Đánh máy rất nhanh và chuyển đổi dễ dàng khi đánh văn bản vừa có chữ Việt, vừa có chữ địa phương.

6. VCATKEY 6.0 thích hợp cho những máy yếu khi ta không muốn mất nhiều chỗ trên harddisk và memory.

VCATKEY 6.0 rất nhỏ, chiếm rất ít chỗ trên harddisk và bộ nhớ. Chương trình chính chỉ có 428 KB và một DLL chiếm 28 KB (tức là chưa đến 1% - thậm chí 1 phần ngàn - của các chương trình đánh máy chữ Việt khác). Chương trình có nhiều tính năng giúp đánh máy nhanh. Chương trình có thể dùng với hầu hết các hệ phông chữ Việt. Các hệ phông chữ Việt có thể dùng với VCATKEY 6.0 là Unicode, VNI, VPS, VISCII, VIQR và ABC.

Tuy nhỏ, nhưng VCATKEY 6.0 thuộc loại "tí hon thần lực". Nó chạy được trên đủ các loại Windows 95, 98, NT, Me, 2000 và XP.

Cách cài đặt

Sau khi lấy file VietCatholicKeyboard.exe xuống (chỉ có 389 KB - mất không quá 2 phút) từ http://vietcatholic.net/main/softs/VietCatholicKeyboard.exe, quý cha và anh chị em nhấn vào file VietCatholicKeyboard.exe để unzip ra. Chương trình tự động chạy luôn sau khi unzip ra.

VCatKey.exe (428 KB), VietCatholicKeyHook4.dll (28 KB) và một số hồ sơ trợ giúp. Chỉ có hai files đầu là cần thiết để chạy chương trình. Tất cả 2 files này chiếm khoảng 456 KB - tức là khoảng tới 1/4 dung lượng một dĩa floppy bình thường (1.44MB). Cho nên, dư sức để nhét vào trong một floppy. Những khi cần làm việc bên ngoài, quý cha và anh chị em có thể copy 2 files đầu (VCatKey.exe, VietCatholicKeyHook4.dll) vào trong một floppy để mang theo. Đến nơi, bỏ dĩa floppy vào là chạy được tức khắc.

CHÚ Ý:

Như thường lệ, quý cha và anh chị em ở Việt Nam vì firewall không vào download được trực tiếp, xin email cho cha Nghị (johnnghi@yahoo.com) hay An Đặng (jbdangan@yahoo.com).