CÁNH BƯỚM TRONG VƯỜN XUÂN
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Nhìn bướm bay hỏi han hoa lá
Lòng rộn ràng đau đáu tình xuân.
(nđc)