TUCSON, AZ(03/30/2013): tuần thánh được chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, với sự hướng dẫn, giúp đỡ cuả cha JB Nguyễn Minh Phương, CSsR đến từ VN, qua lời mời cuả cha quản nhiệm Dominic Phúc Phạm,CSsR. giáo dân GXĐMLV nô nức, đón mừng Chuá Phục Sinh Khải hoàn chiến thắng sự chết.

Xem hình ảnh

Cùng vui mừng với giáo hội toàn cầu, Thánh lể vọng Phục sinh khai mạc lúc 8giờ tối, trước đó mọi người trong giaó xứ đã tụ họp đầy sân nhà thờ, gần tượng đài Đức Mẹ La Vang nơi sẽ diễn ra nghi thức làm phép lửa mới và nến Phục sinh do cha quản nhiệm GX chủ tế, cùng đồng tế cha JB Phương,CSsR.cha Phương khơi gợi cho giáo dân nhớ lại rằng xưa dân Do Thái đi trong đêm tối, vượt qua sa mạc Chuá đã cho những cột lửa dẫn đường họ, ngày nay Chúng ta có “ánh lửa Phục Sinh” soi rọi cuộc đời tăm tối vì hận thù, bạo lực, bất công, áp bức, gian dối và cả văn hoá sự chết: phá thai, thế tục hoá giáo hội…..

Sau khi nghi thức công bố Phục sinh. Cha Phương chia sẻ niềm vui Chuá sống lại, ngày xưa niềm tự hào cuả dân Do Thái là thoát khỏi kiếp nô lệ Ai-Cập, là vượt qua biển Đỏ ráo chân. là hình ảnh thoát khỏi lệ thuộc vào tội lỗi cuả chúng ta ngày nay. bằng những “ dụ ngôn” thời đại. thiết thực cho tín hữu Kitô mang ơn Chuá Phục Sinh về cuộc sống đời thường cuả mình nơi gia đình, khu vực mình sinh sống, nơi làm việc và chia sẻ cho người khác.

Cha lại cũng nhắc lời cuả, ĐTC danh dự Benedic 19 trong năm đức tin, là Kitô Hữu phải tái khám phá mầu nhiệm đức tin. Chúng ta cảm tạ ơn Chuá Phục Sinh đã đi vào lòng chúng ta, biến đổi tâm hồn chúng ta để trở thành con cái cuả Thiên Chuá. Vì cùng một sự kiện có người được ân phúc có người không: khi đặt chân lên mặt Trăng thì phi hành gia Neil Armstrong cuả Mỹ đã giở kinh thánh ra cất lời ca tụng Chuá, nhưng phi hành gia cuả Liên Sô lúc bấy giờ lại phát biểu: “ chẳng thấy Chuá đâu!”.

mầu nhiệm Phục Sinh hôm nay dẫn đưa chúng ta đi đâu? Là câu hỏi mà mỗi giáo dân tự đặt ra cho mình. thánh Augustino đã nói“Chúng ta hãy chạy vì chúng ta đi về nhà Thiên Chúa. Chúng ta hãy chạy vì hành trình này không làm kiệt sức chúng ta, vì chúng ta sẽ tới đích nơi đó không làm hao tổn sức lực. Chúng ta hãy chạy về nhà Thiên Chúa và tâm hồn ta vui mừng vì những người đã lặp lại những lời đó. Họ đã nhìn thấy quê nhà trước chúng ta, các thánh Tông đồ đã thấy quê nhà và đã nói với chúng ta: ‘Hãy chạy, chạy mau, hãy theo chúng tôi! Chúng ta đang tiến về nhà Thiên Chúa’.”