Tuần Thánh tại giáo xứ Phú Bình Saigòn
Martin Lê Hoàng Vũ3/31/2013

z

See Also

4/13/2013
Khánh thành nhà xứ Phú Thượng, giáo phận Đà Nẵng
Toma Trương Văn Ân
4/8/2013
Giáo xứ Xuân Kiều chầu Thánh Thể
An Bình
4/4/2013
Gx Châu Bình mừng bổn mạng Lòng Chúa Thương Xót
Trầm Thiên Thu
4/1/2013
Giáo xứ Phú Xuân - Nhà Bè: Niềm vui trong Lễ hội Phục Sinh
Hồng Tuyến
3/31/2013
Nhà thờ Phủ Cam Huế mừng lễ Chúa phục sinh
Trương Trí
3/31/2013
Giáo xứ Tân Lộc thánh lễ vọng phục sinh
An Bình
3/30/2013
Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Huế và rửa tội cho các Tân Tòng
Trương Trí
3/29/2013
Tưởng niệm cuộc Khổ Nạn và Đường Thánh Gía tại giáo xứ Phủ Cam Huế
Trương Trí
3/29/2013
Hình ảnh Lễ Tiệc Ly tại Gx Phú Bình Saigòn
Lê Hoàng Vũ
3/28/2013
Lễ truyèn dầu tại TGP Huế
Trương Trí
7/10/2012
TGP. Sài Gòn mừng Ngày Của Cha với chủ đề “Điểm Tựa Đời Con”
Tạ Ân Phúc
7/10/2012
Lễ cung hiến nhà thờ và thành lập giáo xứ Thanh Bình
Hồng Hương
6/19/2012
Giáo xứ Thanh Xuân, đêm văn nghệ “Ngày Hiền Phụ”
Hồng Hương
6/19/2012
Giáo xứ Bình Thuận quan tâm đến giáo dục học sinh
Nguyễn Ngọc
6/19/2012
Hình ảnh Ngày Hiền Phụ tại giáo xứ La Vang, GP Orange
William Quế Nguyễn
6/16/2012
Hình ảnh Thánh Lễ Tạ ơn của tân LM Đỗ trọng Bình tại Bình Châu, Long Xuyên
Nguyễn Minh Sơn
6/10/2012
Thánh lễ truyền chức 10 tân Linh Mục tại Portland, Oregon
Phan Hoàng Phú Quý
6/10/2012
Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Phủ Cam Huế
Trương Trí
6/8/2012
''Một góc thiếu'' của Đảo Ngọc Phú Quốc
Thới Hoa
6/7/2012
Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục tại giáo họ Phú Châu, Vĩnh Thọ
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành