Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúa Phục Sinh
Tấn Đạt3/30/2013
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

CHÚA PHỤC SINH - Alleluia!
Ảnh của Tấn Đạt

Chúa đã sống lại thật ! Alleluia !

See Also

12/27/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hoa Mùa Giáng Sinh
Đặng Đức Cương
12/25/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúc Mừng Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
12/22/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Vinh Danh Chúa
Lê Trị
12/18/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cây Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
12/11/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Mùa Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
7/2/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúa Và Phật
Nguyễn Đức Cung
5/3/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Suối Yến Đường Vào Chùa Hương
Nguyễn Ngọc Liên
4/9/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lửa Phục Sinh Tháng 4
Lê Trị
4/4/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúa Đã Phục Sinh ! Alleluia.!
Nguyễn Đức Cung
4/1/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Mình Thánh Chúa
Diệp Hải Dung, Australia
3/16/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chùa Một Cột/ Diên Hựu Tự
Nguyễn Ngọc Liên
2/20/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lên Chùa Ngày Tết
Nguyễn Bá Khanh
1/28/2015
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Cuối Năm Lên Chùa
Nguyễn Bá Khanh
12/31/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa
Diệp Hải Dung Australia
12/24/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúc Mừng Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
12/22/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Giáng Sinh Từ Sydney
Diệp Hải Dung Australia
12/17/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lễ Hội Mùa Giáng Sinh
Nguyễn Đức Cung
12/7/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đường Vào Chùa Hương
Nguyễn Ngọc Liên
11/28/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hạnh Phúc Trẻ Thơ
Richard Drysdale
10/12/2014
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Hạnh Phúc Tuổi Thơ
Dominic Đức Nguyễn