Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúa Phục Sinh
Tấn Đạt3/30/2013

CHÚA PHỤC SINH - Alleluia!
Ảnh của Tấn Đạt

Chúa đã sống lại thật ! Alleluia !

See Also

3/31/2013
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ánh Nến Phục Sinh
Lê Trị
6/23/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Sách Lời Chúa
Diệp Hải Dung
4/7/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúa Đã Sống Lại
Diệp Hải Dung
4/4/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Giờ Của Chúa
Joseph Nguyễn Tro Bụi
2/14/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Lời Chúa
Diệp Hải Dung
2/7/2012
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chuông Chùa
Nguyễn Đức Cung
12/26/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Dư Âm Giáng Sinh
Thérésa Nguyễn
12/23/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đêm Huyền Diệu/Chúc Mừng Giáng Sinh-Merry Christmas!
Nguyễn Đức Cung
12/22/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Ánh Đèn Mùa Giáng Sinh
Nguyễn Cao Nhã
12/22/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Con Chúa Giáng Trần
Joseph Ngọc Phạm
12/21/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đón Mừng Giáng Sinh Từ Missouri
Vũ Đình Huyến, Lm (CMC)
12/20/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đêm Mưa Vọng Giáng Sinh
Nguyễn Bá Khanh
12/15/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Vũ Khúc Mùa Giáng Sinh – Dancing In The Sky
Nguyễn Đức Cung
12/13/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Công Viên Mùa Giáng Sinh
Thérésa Nguyễn
12/10/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đón Chúa Giáng Sinh Từ Úc Châu
Diệp Hải Dung
8/12/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Dưới Mái Chùa
Tâm Duy, Lm
2/6/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nụ Cười Phúc Âm
Lm. Tâm Duy
1/28/2011
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Đi Chùa Cuối Năm
Lm. Tâm Duy
12/24/2010
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Chúc Mừng Giáng Sinh – Merry Christmas!
Nguyễn Đức Cung
12/23/2010
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Muôn Mầu Mừng Giáng Sinh
Nguyễn Bá Khanh