CHÚA PHỤC SINH - Alleluia!
Ảnh của Tấn Đạt

Chúa đã sống lại thật ! Alleluia !