ROMA, (Zenit.org) – Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, 29.03.2013, Cha Federico Lombardi, s.j. Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh có tổ chức họp báo để giới thiệu các buổi cử hành phụng vụ trong Tuần Thánh tại Vatican.

Đặc biệt, vị linh mục Dòng Tên này còn cho giới ký giả biết là sau buổi cử hành thánh lễ truyền dầu Thứ Năm Tuần Thánh hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi điện thoại để nói chuyện rất lâu với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Nghĩa cử này, theo cha Lombardi, thể hiện sự hiệp thông tư tế sâu sắc giữa Đức Phanxicô với Vị tiền nhiệm.

Cha Giám Đốc Phòng Báo Chí cũng cho biết thêm, sau đó Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng bữa trưa với 7 linh mục dấn thân trong mục vụ bác ái, tại căn phòng thuộc phụ tá Quốc Vụ Khanh của Đức Tổng Giám Mục Angelo Becciu, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.Về thánh lễ Vọng Phục Sinh, Cha Lombardi nói rõ trong buổi cử hành này Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ rửa tội, ban bí tích Thêm sức và cho rước lễ lần đầu đối với bốn bạn trẻ người Albani, Italia, Nga và Việt Nam.