Mỗi tuần một “Chuyện Rất Ngắn”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.3/29/2013
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

CHUYỆN RẤT NGẮN
"VUI ĐỜI LINH MỤC"Lời ngỏ
Niềm vui của linh mục là phục vụ, phục vụ chính Đức Chúa Giê-su đang hiện diện trong cộng đoàn đã được giám mục giao phó cho mình.
Trong đời phục vụ, linh mục có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, xin chia sẻ những chuyện rất ngắn, rất thật và hạnh phúc của đời linh mục.
Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho các linh mục của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

1. CÁM ƠN
N2T

Thánh lễ chúa nhật vừa xong, giáo dân vui cười tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau, cha sở đi đến bên ca đoàn nói:
- “Cám ơn các anh chị, ca đoàn hát hay và rất nhiệt tình, các anh chị khó nhọc quá...”
Ca đoàn và giáo dân cảm thấy cha sở thật gần gủi với mình.
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com

See Also

2/5/2016
Suy niệm gày Mồng Một Tết : Cầu bình an năm mới
Lm Anthony Trung Thành
2/5/2016
Suy niệm lễ Mồng Một Tết năam Bính Thân
Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
2/5/2016
Suy niệm thánh lễ tất niên
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
2/5/2016
Dẫn Nhập & Lời Nguyện Giáo Dân Thứ Tư Lễ Tro - 10.2.2016
Lm Francis Lý văn Ca
2/5/2016
Bên trong
Lm Vũđình Tường
1/2/2016
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
1/2/2016
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (Lễ Hiển Linh)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
1/2/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
1/1/2016
Bày Mưu, Hoán Kế
Lm Vũđình Tường
12/29/2015
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/29/2015
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/29/2015
Suy niệm : Lễ Mẹ Thiên Chúa
Lm. Anthony Trung Thành
12/29/2015
Hành trình của Ba nhà Đạo sĩ
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/28/2015
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/28/2015
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/26/2015
Mỗi tuần một “Chuyện Rất Ngắn”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/26/2015
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/26/2015
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/26/2015
Lễ Thánh Gia Thất
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/24/2015
Lầm Tưởng
Lm Vũđình Tường