Mỗi tuần một “Chuyện Rất Ngắn”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.3/29/2013
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

CHUYỆN RẤT NGẮN
"VUI ĐỜI LINH MỤC"Lời ngỏ
Niềm vui của linh mục là phục vụ, phục vụ chính Đức Chúa Giê-su đang hiện diện trong cộng đoàn đã được giám mục giao phó cho mình.
Trong đời phục vụ, linh mục có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, xin chia sẻ những chuyện rất ngắn, rất thật và hạnh phúc của đời linh mục.
Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho các linh mục của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

1. CÁM ƠN
N2T

Thánh lễ chúa nhật vừa xong, giáo dân vui cười tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau, cha sở đi đến bên ca đoàn nói:
- “Cám ơn các anh chị, ca đoàn hát hay và rất nhiệt tình, các anh chị khó nhọc quá...”
Ca đoàn và giáo dân cảm thấy cha sở thật gần gủi với mình.
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com

See Also

3/1/2016
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/1/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
3/1/2016
Suy niệm Chúa Nhật IV mùa chay C
Lm. Anthony Trung Thành
3/1/2016
Người cha nhân từ
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
2/29/2016
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/29/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/27/2016
CN 3 C Mùa Chay : Hai bài học từ hai bài đọc
Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
2/26/2016
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 MC)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/26/2016
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/26/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/26/2016
Cây Vả
Lm Vũđình Tường
2/26/2016
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/26/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/25/2016
Hãy chuyên cần cầu nguyện và sám hối
Lm Jude Siciliano OP
2/23/2016
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/23/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/22/2016
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/22/2016
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/20/2016
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
2/20/2016
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 MC)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.