Mỗi tuần một “Chuyện Rất Ngắn”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.3/29/2013

CHUYỆN RẤT NGẮN
"VUI ĐỜI LINH MỤC"Lời ngỏ
Niềm vui của linh mục là phục vụ, phục vụ chính Đức Chúa Giê-su đang hiện diện trong cộng đoàn đã được giám mục giao phó cho mình.
Trong đời phục vụ, linh mục có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, xin chia sẻ những chuyện rất ngắn, rất thật và hạnh phúc của đời linh mục.
Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho các linh mục của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

1. CÁM ƠN
N2T

Thánh lễ chúa nhật vừa xong, giáo dân vui cười tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau, cha sở đi đến bên ca đoàn nói:
- “Cám ơn các anh chị, ca đoàn hát hay và rất nhiệt tình, các anh chị khó nhọc quá...”
Ca đoàn và giáo dân cảm thấy cha sở thật gần gủi với mình.
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com

See Also

4/13/2013
Mỗi tuần một khuôn mặt truyền giáo
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/13/2013
Mỗi tuần một “Chuyện Rất Ngắn”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/13/2013
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/13/2013
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/13/2013
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/12/2013
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/12/2013
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/11/2013
Biển trống
Lm Vũđình Tường
4/10/2013
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/10/2013
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/9/2013
Lòng mến của vị mục tử
Lm. Đan Vinh
4/6/2013
Mỗi tuần một khuôn mặt truyền giáo
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/6/2013
Mỗi tuần một “Chuyện Rất Ngắn”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/6/2013
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/6/2013
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/6/2013
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/5/2013
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/5/2013
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/4/2013
Ẩn hiện
Lm Vũđình Tường
4/3/2013
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.