Video: Thứ Năm Tuần Thánh tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Đồng Văn Vượng3/29/2013

See Also

4/11/2013
Video ngày bế mạc tĩnh tâm lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại San Jose
Thái Phạm/ Cẩm Hồng
4/10/2013
Video ngày khai mạc lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại San Jose
Thái Phạm/ Cẩm Hồng
4/1/2013
Video đại lễ Phục Sinh tại giáo xứ thánh Maria Goretti - San Jose
Thái Phạm/ Cẩm Hồng
3/31/2013
Video thánh lễ vọng Phục Sinh tại thánh đường Chúa Ba Ngôi - San Jose
Thái Phạm/ Cẩm Hồng
3/29/2013
Video: Chặng Đàng Thánh Giá, Tháo Đinh &Táng Xác Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Cộng đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc
Đan Huyền
3/29/2013
Video nghi thức thứ Năm tuần thánh tại giáo xứ Chúa Ba Ngôi - San Jose
Thái Phạm / Hồng Chiêm
3/29/2013
Video: Thứ Sáu Tuần Thánh tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc
Đồng Văn Vượng
3/28/2013
Video: Thứ Năm Tuần Thánh tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Nam Úc
Đan Huyền
3/28/2013
Video ngắm đúng mùa chay vòng chung kết tại GP Thanh Hóa
Ban Truyền Thông
6/14/2012
Video giới thiệu Trung Tâm Hành Hương Tàpao
GP Phan Thiết
6/6/2012
Xem video vãn hoa của 4500 con hoa giáo phận Thanh Hóa
BTT
6/4/2012
Video: Đức Giáo Hoàng trả lời câu hỏi của bé Cát Tiên về gia đình của Ngài
Vatican TV
4/30/2012
Video: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long cầu nguyện cho quê hương Việt Nam nhân ngày 30/4
Trần Văn Minh + Huy Hoàng
4/8/2012
Video: Lễ Phục Sinh tại Perth
Phóng Viên VietCatholic
4/7/2012
Video Via Crucis: Đường Thánh Gía tại Santa Catalina Island, California
VietCatholic Network
4/7/2012
Video: Lễ Vọng Phục Sinh tại Perth, Australia
Phóng Viên VietCatholic
4/6/2012
Xem video Đường Thương Khó tại giáo xứ Thánh Anna thành phố Tacoma, Washington
Trần Minh Thế
4/6/2012
Video: Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại Perth, Australia
Phóng Viên VietCatholic
4/7/2012
Video: Đàng Thánh Gía Qua Nét Dáng Việt Nam – Stations Of The Cross
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng
4/5/2012
Video: Thứ Năm Tuần Thánh tại Tây Úc
Phóng Viên VietCatholic