Phụng Vụ - Mục Vụ
20/04/2019
19/04/2019
21/04/2019
19/04/2019
Sống Tin Mừng Phục Sinh  Lm Nguyễn Xuân Trường
19/04/2019
Suy Niệm Chúa Phục Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/04/2019
Suy niệm đêm Vọng Phục Sinh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/04/2019
Thứ Bảy lễ Vọng Phục Sinh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/04/2019
19/04/2019
Phục Sinh ban Hy Vọng  Lm Vũđình Tường
18/04/2019
Thứ Sáu Tuần Thánh : Suy Tôn Thánh Giá  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
18/04/2019
Chúa Nhật Phục Sinh -C  Lm. Jude Siciliano, OP
18/04/2019
Vọng Phục Sinh  Lm. Jude Siciliano, OP
20/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
Thứ Sáu Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
17/04/2019
Phía Sau Tảng Đá Được Lăn Ra  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/04/2019
Thánh lễ - Giá máu Chúa Kitô  Dom. Tạ Văn Tịnh, OP.
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
Rửa Tay – Rửa Chân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
17/04/2019
Chết đi - Sống lại  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
17/04/2019
18/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/04/2019
Thánh Giá - Nỗi đau và An ủi  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
16/04/2019
Suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
16/04/2019
16/04/2019
Bài giảng Chúa Nhật Phục sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
16/04/2019
Thi ca suy niệm tuần lễ Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
16/04/2019
16/04/2019
Thứ Tư Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/04/2019
Giá trị của một cái chết  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
16/04/2019
15/04/2019
Tam Nhật Thánh  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
Thứ Ba Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
Thứ Hai Tuần Thánh (C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2019
15/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh - C -  Lm. Jude Siciliano, OP
15/04/2019
14/04/2019
14/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
14/04/2019
Thứ Năm Tuần Thánh : Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
14/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2019
Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh  Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
13/04/2019
13/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2019
12/04/2019
Lễ Lá vui quá là vui  Lm Nguyễn Xuân Trường
12/04/2019
Bài Giảng Lễ Lá: Vụ án Giêsu  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
12/04/2019
Di ngôn Đồi Thập Gía   Đinh Văn Tiến Hùng
12/04/2019
12/04/2019
Dẫn Lễ Tổng Quát Phụng Vụ Tuần Thánh  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
12/04/2019
Chúa nhật Lễ Lá  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2019
Đàng Thánh Giá 2019  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
11/04/2019
Hào Quang Thập Giá  Lm Vũđình Tường
11/04/2019
Thập giá đòi hỏi lòng quả cảm  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/04/2019
Chúa Nhật Lễ Lá - C  Lm. Jude Siciliano, OP
11/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2019
Chúa Giêsu chết trong sự vâng phục  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/04/2019
Bài thương khó!  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10/04/2019
10/04/2019
Chúa Nhật Lễ Lá : Ca nhập lễ  Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
10/04/2019
Chúa Nhật Lễ Lá : Ca hiệp lễ  Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
10/04/2019
10/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/04/2019
Powerpoint Chúa Nhật Lễ Lá Năm C - Palm Sunday Year C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
10/04/2019
Lễ Lá hôm nay  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
10/04/2019
Bài Giảng: Lễ Lá Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
10/04/2019
09/04/2019
Thi ca suy niệm Tuần Thánh 2019  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
09/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2019
Con đường Thập giá  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2019
06/04/2019
Thập Giá Và Tình Yêu  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
06/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2019
Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A  Lm. Jude Siciliano, OP
06/04/2019
05/04/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2019
Lòng nhân từ của Chúa  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
Ai Sạch Tội ?  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
04/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2019
Chúa Nhật V Mùa Chay- C  Lm. Jude Siciliano, OP
03/04/2019
Toà án nhân dân  Lm Vũđình Tường
03/04/2019
Suy Niệm Chúa nhật V Mùa Chay - C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Ích Kỷ đầu mối Tội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2019
03/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2019
Ném đá  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
02/04/2019
02/04/2019
CN V mùa chay : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến
02/04/2019
02/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2019
02/04/2019
01/04/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
Người phụ nữ ngọai tình  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/03/2019
Chúa Nhật IV MC NĂM C 2019  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
30/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2019
29/03/2019
Chúa là cha mà xót xa như mẹ  Lm Nguyễn Xuân Trường
29/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2019
Tình Cha Hậu Hỉ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/03/2019
Chúa Giêsu Cử Hành Bí Tích Hòa Giải  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/03/2019
28/03/2019
bài giảng: Danh Ngài là Thương Xót  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2019
Chúa Nhật IV Mùa Chay C  Lm. Jude Siciliano, OP
27/03/2019
Nhân hậu một tình Cha  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
Suy Niệm Chúa nhật IV Mùa Chay - C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
27/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2019
Hồi Tâm  Lm Vũđình Tường
27/03/2019
Mỗi Tuần một Đề Tài: Đổi thay trong Xã Hội  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
27/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
Hạt ngọc của Tin Mừng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2019
25/03/2019
Sức mạnh huỷ diệt của tội lỗi  Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
24/03/2019
24/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Mùa Chay Và Câu Chuyện “Cởi Dép”  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
23/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 3 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/03/2019
Múa Chay, Con xin Chúa ...  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
23/03/2019
22/03/2019
Hai bài học từ hai bài đọc  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/03/2019
Thiên Chúa không muốn sự dữ  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
21/03/2019
Chúa Nhật III Mùa Chay C  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
21/03/2019
21/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/03/2019
Bài Giảng CN 3 Mùa Chay: Sám Hối và Canh tân  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/03/2019
Kiên nhẫn  Lm Vũđình Tường
21/03/2019
Chúa Nhật III Mùa Chay -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
20/03/2019
Suy Niệm Chúa nhật III Mùa Chay - C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
20/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/03/2019
Người làm vườn và cây vả  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
CN 3 Mùa Chay: Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến
19/03/2019
CN 3 Mùa Chay: Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Như Yêng
19/03/2019
Cách xét mình và xưng tội bằng Anh ngữ theo đề nghị của ĐTC Phanxicô  Pontifical Council For The Promotion Of The New Evangelization
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2019
18/03/2019
Thánh Giuse là Cha chúng ta  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
18/03/2019
Thánh Giuse yêu chúng ta  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
18/03/2019
18/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2019
17/03/2019
17/03/2019
17/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2019
16/03/2019
Bài Giảng: Dung Mạo thánh Giuse  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
16/03/2019
CN 2 Mùa Chay: Gói Hành Trang Duy Nhất  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
16/03/2019
CN 2 Mùa Chay : Rất sáng và rất ngắn  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
16/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/03/2019
15/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2019
Lễ Truyền Tin : Ca Nhập Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
14/03/2019
Lễ Truyền Tin : Ca Hiệp Lễ  Trần Văn Huyến
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
Vinh Quang Và Sự Tự Hiến  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2019
Chúa Nhật II Mùa Chay -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
13/03/2019
Suy Niệm Chúa nhật II Mùa Chay – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2019
13/03/2019
Bài giảng: Lễ Thánh Giuse 19/3  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
13/03/2019
Bài giảng: Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
13/03/2019
Đức Tin  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
12/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/03/2019
12/03/2019
Vâng nghe Lời Người  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/03/2019
Chúa Giêsu biến hình trên núi  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
09/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 1 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
08/03/2019
Lễ thánh Giuse : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến
08/03/2019
Lễ thánh Giuse : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến
08/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2019
07/03/2019
Đói Khát  Lm Vũđình Tường
07/03/2019
Chúa Nhật I Mùa Chay - C  Lm. Jude Siciliano, OP
07/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2019
Bài giảng: Những Cơn Cám Dỗ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
06/03/2019
Sự Tinh Ranh Của Thần Dữ  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/03/2019
Lời Chúa cho ta nghị lực  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay năm C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06/03/2019
Phương thế chiến thắng cám dỗ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
06/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/03/2019
Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
06/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
CN I Mùa Chay: Quỷ mang hình người  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
05/03/2019
Ném đá  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
05/03/2019
Thứ Tư Lễ Tro : Cám Dỗ Được Xức Tro  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/03/2019
05/03/2019
Tro nhắc ta ý thức thân phận mình  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
05/03/2019
04/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/03/2019
Thứ Tư Lễ Tro (Năm C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/03/2019
04/03/2019
Mùa Chay Linh Thiêng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/03/2019
Thứ Tư Lễ Tro  Lm. Jude Siciliano, OP
03/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.