Phụng Vụ - Mục Vụ
21/09/2020
Dở Dang  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
21/09/2020
20/09/2020
20/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 25 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/09/2020
CN-25A Sự ghen tị  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
19/09/2020
Dẫu Là Người Công Nhân Giờ Thứ 11  LM. Trương Đình Hiền
19/09/2020
Chúa Công Minh Trong Mọi Đường Lối Chúa  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
19/09/2020
Tình yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
19/09/2020
Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn khác  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/09/2020
19/09/2020
Nghe như Giêsu nghe  Lm. Minh Anh
18/09/2020
Công ơn hơn công lao  Lm. Nguyễn Xuân Trường
18/09/2020
Chúa yêu chỉ vì Chúa muốn  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
Trước Sau, Sau Trước  Lm Vũđình Tường
17/09/2020
Chúa Nhật XXV Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
17/09/2020
16/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
Mỗi Tuần Một Đề Tài: Công Lý là gì?  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
15/09/2020
Bài giảng Chúa Nhật 25 Quanh Năm - Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
15/09/2020
Lòng tốt  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
14/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/09/2020
13/09/2020
Kỳ diệu của ơn được tha thứ  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
13/09/2020
13/09/2020
Tình Yêu vượt thắng  Lm Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.
13/09/2020
Lễ Suy Tôn Thánh Giá  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2020
12/09/2020
Tôn vinh Thánh giá  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
12/09/2020
CN 24A : Tha Thứ : Tại sao ? và Thế nào ?  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2020
Tha Thứ: Khó, Nhưng Rất Cần!  Linh mục Antôn Phạm Trọng Quang, SVD
12/09/2020
12/09/2020
Vì Sao Phải Quảng Đại Tha Thứ?  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/09/2020
11/09/2020
11/09/2020
Tha không giới hạn  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
11/09/2020
Thương thì tha thứ cho nhau  Lm. Nguyễn Xuân Trường
11/09/2020
Hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
11/09/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 24 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
Bài giảng Chúa Nhật 24 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
10/09/2020
10/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 23 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2020
Hãy Tha Thứ Vì Ta Cần Chúa Thứ Tha  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/09/2020
Vua Tình Thương  Lm Vũđình Tường
09/09/2020
09/09/2020
Chúa Nhật XXIV Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
08/09/2020
08/09/2020
07/09/2020
07/09/2020
Tha Tận Đáy Lòng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/09/2020
07/09/2020
06/09/2020
06/09/2020
05/09/2020
CN 23A : Ba Phương Án  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/09/2020
05/09/2020
Đức Ái Theo Thánh Phaolô  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/09/2020
Sửa Lỗi Cho Nhau  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/09/2020
04/09/2020
Ta Sẽ Đòi Ngươi Đền Nợ Máu Nó  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
04/09/2020
Sửa lỗi giúp đời đẹp hơn  Lm. Nguyễn Xuân Trường
04/09/2020
03/09/2020
Chúa Nhật XXIII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
03/09/2020
Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm - A  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03/09/2020
Nụ cười dâng hiến  LM. Giuse Trương Đình Hiền
03/09/2020
Hạnh Phúc Thật  Lm Vũđình Tường
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/09/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/09/2020
02/09/2020
Sửa lỗi và được sửa lỗi  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
02/09/2020
01/09/2020
Nghệ thuật nói  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
01/09/2020
01/09/2020
Bài Giảng Chúa Nhật 23 Quanh Năm - Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
01/09/2020
01/09/2020
31/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2020
30/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2020
30/08/2020
29/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2020
CN 22A. Con người có hai bộ mặt  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
29/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 22 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2020
Vì Tình quên mình, Vinh quang tươi sáng  Lm. Nguyễn Xuân Trường
28/08/2020
31/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
Con đường Chúa đi  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/08/2020
Thập Giá: Con Đường Chúng Ta Đi  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/08/2020
Hơn cả gánh nặng  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
27/08/2020
27/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/08/2020
27/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
Chúa Nhật XXII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
26/08/2020
Cộng Đoàn Các Tông Đồ  Lm Vũđình Tường
26/08/2020
26/08/2020
Bài giảng: Chúa Nhật 22 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
Monica - Mẫu gương người mẹ   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
25/08/2020
25/08/2020
Theo Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/08/2020
25/08/2020
24/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2020
23/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2020
CN 21A: Phêrô là Đá : Đá quy tụ, Đá hợp nhất.  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/08/2020
22/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 21 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2020
Hãy sống niềm xác tín  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
22/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
Suy niệm lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
21/08/2020
Còn con bảo Thẩy là ai ?  Lm Nguyễn Xuân Trường
21/08/2020
21/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
Mỗi tuần một đề tài: Sự Chết là gì?  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
20/08/2020
Bài Giảng Chúa Nhật 21 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
20/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2020
20/08/2020
19/08/2020
Chìa khoá Trường Sinh  Lm Vũđình Tường
19/08/2020
Chúa Nhật XXI Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
19/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/08/2020
Chìa khóa và đá tảng  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2020
16/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/08/2020
Thì ra, đức tin là thế đó !  LM. Giuse Trương Đình Hiền
16/08/2020
15/08/2020
Chọn điều chính yếu để được cứu độ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
15/08/2020
15/08/2020
Yêu tha thiết, tin mãnh liệt  Lm Nguyễn Xuân Trường
15/08/2020
15/08/2020
15/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 20 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2020
14/08/2020
14/08/2020
Hoan ca Magnificat thay vì lải nhải De Profundis  Giáo Xứ Việt Nam Paris tổng hợp
14/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/08/2020
13/08/2020
Lễ Đức Mẹ Mông Triệu Thăng Thiên  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
Một đức tin tuyệt vời  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
13/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2020
Xin Vâng theo Mẹ về trời  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
13/08/2020
Chúa Nhật XX Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
12/08/2020
12/08/2020
Tình Mẹ Cha  Lm Vũđình Tường
12/08/2020
12/08/2020
Bài giảng Chúa Nhật 20 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/08/2020
12/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/08/2020
Mẹ là niềm hy vọng của nhân loại  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
12/08/2020
12/08/2020
11/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2020
09/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/08/2020
08/08/2020
Đã tin và chưa tin  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
08/08/2020
Chúa Nhật 19A : Lưỡi dao cạo  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
08/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 19 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2020
Trong Cơn Gió Nhẹ Vẫn Có Ngài  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
10/08/2020
07/08/2020
Chúa giúp ta vuợt qua sóng gió  Lm. Nguyễn Xuân Trường
07/08/2020
07/08/2020
Có Dừng Chân Nhưng Không Đứng Lại  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
07/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
Chúa Nhật XIX Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
06/08/2020
06/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/08/2020
Hãy an tâm vì luôn có Chúa  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
06/08/2020
06/08/2020
Bài giảng Chúa Nhật 19 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/08/2020
Con Thiên Chúa  Lm Vũđình Tường
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2020
04/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2020
04/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2020
02/08/2020
02/08/2020
02/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2020
01/08/2020
CN 18A : Tính ích kỷ trong hai bữa ăn  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
01/08/2020
Những chiếc Bánh Yêu Thương  Lm. Nguyễn Xuân Trường
01/08/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 18 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/08/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2020
31/07/2020
Dám lội ngược  Lm Minh Anh
31/07/2020
Phép lạ ở cuối chân trời  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
31/07/2020
Chính anh em hãy cho họ ăn  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
31/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2020
30/07/2020
Năm chiếc bánh và hai con cá  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
30/07/2020
Ai nấy đều được ăn no nê  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
30/07/2020
30/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2020
Chúa yêu không bờ không bến  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
30/07/2020
30/07/2020
Bài giảng Chúa Nhật 18 Quanh Năm Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/07/2020
Chúa Nhật XVIII Thường Niên A  Lm. Jude Siciliano, OP
29/07/2020
29/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2020
Chạnh Lòng Thương  Lm Vũđình Tường
28/07/2020
Cho phúc hơn nhận  Lm Đan Vinh
28/07/2020
Luôn làm cho sống  Lm Minh Anh
28/07/2020
Bữa Tiệc Tình Thương  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/07/2020