Phụng Vụ - Mục Vụ
05/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2019
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
04/07/2019
04/07/2019
Bài giảng Chúa Nhật 14: Niềm vui được chọn  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
04/07/2019
04/07/2019
Lúa chín đầy đồng  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
04/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2019
Chúa Nhật XIV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
03/07/2019
''Triều đại Thiên Chúa đã đến gần''  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2019
CN 14 : Ca Nhập Lễ  Lm Phạm Đình Nhu
03/07/2019
CN 14 : Ca Hiệp Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
03/07/2019
03/07/2019
Cẩm Nang Nhà Truyền Giáo  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/07/2019
Sứ giả hoà bình  Lm Vũđình Tường
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2019
Rao giảng Tin Mừng với sự thanh thoát  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
29/06/2019
CN 13C : Ba Người Muốn Theo Chúa  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
29/06/2019
Đức Kitô Là Tất Cả  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
29/06/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 13 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2019
“Không có nơi gối đầu”  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
29/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
Lễ thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2019
Hai Tính Cách Cùng Một Lòng Mến  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/06/2019
27/06/2019
Điều kiện theo Chúa  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
27/06/2019
27/06/2019
Lễ Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2019
27/06/2019
Dứt khoát theo Chúa  Lm Đan Vinh
27/06/2019
Chúa Nhật XIII Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
26/06/2019
Trái Tim Mục Tử  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
26/06/2019
Chúa Nhật 13 TN C : Ca nhập lễ  Mỹ Châu / Trần Văn Huyến
26/06/2019
Chúa Nhật 13 TN C : Ca hiệp lễ  Lm. Phạm Đình Nhu
26/06/2019
Con đường theo Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
26/06/2019
26/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2019
25/06/2019
Không dính bén  Lm Vũđình Tường
25/06/2019
Sống đơn giản  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/06/2019
25/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
Lễ thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/06/2019
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2019
Sống Cao Đẹp, Chết Hào Hùng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/06/2019
Công lý phải được thực thi  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
23/06/2019
22/06/2019
Cam Kết Lên Đường Nơi Quán Cóc Emmau  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
22/06/2019
Lễ Mình và Máu Thánh Đức Chúa Giê-su   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2019
Chúa chăm lo cho dân no thỏa  Lm Nguyễn Xuân Trường
22/06/2019
21/06/2019
Lễ Mình Máu Chúa : Bữa ăn chung  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
21/06/2019
21/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2019
Thánh Thể, bài học yêu thương  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
21/06/2019
Ngài phải được nâng lên  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
20/06/2019
20/06/2019
Hãy Làm Việc Này: Hãy Cho Họ Ăn !  Lm. Giuse Nguyên Văn Nghĩa
20/06/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa –C-  Lm. Jude Siciliano, OP
20/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/06/2019
20/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2019
Danh Ngài là Thương Xót  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
19/06/2019
Thánh Thể, nguồn mạch lòng thương xót  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
19/06/2019
Lễ Thánh Tâm : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến /Nguyễn Hữu Triết
19/06/2019
Lễ Thánh Tâm : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến
19/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2019
Nguồn Sống  Lm Vũđình Tường
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
18/06/2019
Lễ Mình Máu Chúa  Lm Đan Vinh
17/06/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa : Ca Nhập Lễ  LM. Nguyễn Như Yêng / Trần Văn Huyến
17/06/2019
17/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2019
16/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi 2019: Một Niềm Tin Mãi Băn Khoăn Thao Thức  Lm. Giuse Trương Đình Hiền – Anna Nguyễn Thị Linh Chi
15/06/2019
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi  Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
15/06/2019
Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/06/2019
Ba Ngôi khác biệt nhưng hiệp nhất  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
13/06/2019
Hãy Yêu Đi Rồi Sẽ Biết Sự Thật  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/06/2019
Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/06/2019
Biết Nhờ Và Biết Nhường  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/06/2019
Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa tỏ mình  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
12/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi – C -  Lm. Jude Siciliano, OP
12/06/2019
12/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2019
12/06/2019
Bài Giảng: Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/06/2019
11/06/2019
Đấng Mặc Khải  Lm Vũđình Tường
11/06/2019
Mầu Nhiệm Tình Yêu  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi : Ca nhập lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
11/06/2019
Lễ Chúa Ba Ngôi : Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết / Trần Văn Huyến
11/06/2019
11/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/06/2019
10/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2019
Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/06/2019
Nhờ Thần Khí Để Tin Mừng Vang Xa  Lm Giuse Trương Đình Hiền
08/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/06/2019
08/06/2019
Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
08/06/2019
08/06/2019
07/06/2019
Chúa Thánh Thần ngọn lửa tình yêu  Lm Nguyễn Xuân Trường
07/06/2019
Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/06/2019
Chúa Thánh Thần, Đấng Sáng Tạo  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/06/2019
Bình an trong tâm hồn  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
07/06/2019
Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2019
Hoa trái Thánh Thần  Lm. Nguyễn Văn Nghĩa
05/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/06/2019
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/06/2019
05/06/2019
Lễ Chúa Thánh Thần : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
05/06/2019
Kỉ nguyên của Thánh Thần  Lm Vũđình Tường
05/06/2019
04/06/2019
Sứ Mạng Chứng Nhân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/06/2019
04/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/06/2019
04/06/2019
Chúa Thánh Thần Hiện xuống  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
03/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/06/2019
Chúa về Trời - Con đi  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
02/06/2019
31/05/2019
“Nhân danh Người mà rao giảng ”  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
31/05/2019
Suy niệm Chúa nhật VII Phục Sinh Năm – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/05/2019
30/05/2019
Trái tim Tình yêu  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
30/05/2019
Mẹ đến đi, xin một lần thăm viếng !  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
30/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/05/2019
Niềm vui từ Chúa Kitô vinh hiển  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/05/2019
Bài Giảng: Lễ Chúa Giêsu Lên trời Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/05/2019
Mỗi Tuần Một Đề Tài: GH Liên đới  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/05/2019
29/05/2019
Chúa Nhật Chúa lên trời - C -  Lm. Jude Siciliano, OP
29/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/05/2019
Từ “Like” Chuyển Thành “Amen”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/05/2019
29/05/2019
Kì Công Hiển Hách  Lm Vũđình Tường
28/05/2019
Quê Hương Chúng Ta Là Quê Trời  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/05/2019
28/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/05/2019
Làm chứng cho Chúa  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
27/05/2019
27/05/2019
Lễ Chúa Lên Trời : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến /LM Nguyễn Hữu Triết
27/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/05/2019
Rượu mới - Bình mới  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/05/2019
Điểm cốt lõi của Đạo Tin Mừng  LM Trương Đình Hiền
26/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/05/2019
24/05/2019
Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục sinh Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
Muốn được bình an, hãy giữ Lời Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
24/05/2019
Yêu Mến Và Giữ Luật Chỉ Là Một  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
24/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2019
Thánh Thần Và Chúng Tôi  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
23/05/2019
Chúa Nhật VI Phục Sinh - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
23/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2019
Trấn An  Lm Vũđình Tường
23/05/2019
Bình an là kết quả của Tình yêu  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
23/05/2019
Chúa luôn có mặt  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
Thầy ban bình an cho anh em  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/05/2019
Tuân giữ Lời Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/05/2019
Yêu Thương, Có Gì Mới ?  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
18/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/05/2019
Như Thầy Đã Yêu Thương  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17/05/2019
17/05/2019
Yêu như Chúa yêu  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
16/05/2019
Giới răn mới  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
16/05/2019
Chúa Nhật V Phục Sinh -C-  Lm Jude Siciliano, OP
15/05/2019
Đau lòng  Lm Vũđình Tường
15/05/2019
15/05/2019
CN 5 Phục Sinh: Ca nhập lễ  Lm. Nguyễn Như Yêng
15/05/2019
CN 5 Phục Sinh: Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Như Yêng
15/05/2019
Điều răn mới  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
15/05/2019
Dấu hiệu nhận biết  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
15/05/2019
Bài giảng: Tuần 5 Phục sinh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
15/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2019
13/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2019
12/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Chúa Nhật Mang “Giai Điệu Ngọt Ngào”  Lm Giuse Trương Đình Hiền
11/05/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2019
Linh Mục - Mục Tử  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/05/2019
10/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2019
Chúa Chăn Chiên Lành  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/05/2019
Chúa là Mục Tử nhân lành  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
09/05/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.