THANH HÓA - Sáng nay, ngày 10.9.2009, Đức Tân Giám Mục Giáo phận Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng đã dẫn đoàn đại diện giáo phận Mẹ Phát Diệm vào Tòa giám mục để cảm ơn giáo phận Thanh Hóa, cách riêng Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên giám quản giáo phận Phát Diệm. Tháp tùng Đức Tân Giám Mục có quý cha trong Ban tư vấn, quý cha quản hạt, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm và đại diện giáo dân.

Xem hình ảnh

Phía giáo phận Thanh Hóa có Đức cha Giuse, cha Tổng đại diện, quý cha, quý thầy trong Tòa giám mục. Sau khi chào đón và chúc mừng, phái đoàn cùng chung vui rượu khai vị (aperitif) ở nhà cơm Tòa giám mục, sau đó phái đoàn qua Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa dự tiệc mừng của giáo phận dành cho Đức Tân Giám Mục.

Thanh Hóa và Phát Diệm có chung nguồn gốc là giáo phận Thanh, được tách ra từ giáo phận Tây Đàng Ngoài năm 1901 và mãi đến ngày 07.05.1932, sau khi đã hội đủ điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, giáo phận Thanh Hóa được chính thức thành lập.

Dù ở riêng, nhưng mối thân tình giữa hai giáo phận luôn bền chặt và gắn bó qua nhiều biến cố. Người xây dựng khu nhà thờ Phát Diệm là người con của Thanh Hóa, cha Phêrô Trần Lục ( Cụ Sáu), quê giáo xứ Kẻ Rừa; Thanh Hóa cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ giáo phận Mẹ Phát Diệm với những người con ưu tú: Đức Cha Phêrô Phạm Tần; Đức Ông J.B Lưu Văn Khuất... và rất nhiều linh mục gốc Phát Diệm hiện nay vẫn nhận mình là Linh mục Thanh Hóa.

Mối thân tình càng được gắn bó sau khi Tòa thánh đặt Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm giám quản giáo phận Phát Diệm. Dù bận bịu với nhiều công việc, nhưng Đức Cha Giuse vẫn dành nhiều thời gian để thăm viếng và cử hành các bí tích cũng như chủ sự các buổi chầu lượt tại các giáo xứ trong giáo phận Phát Diệm.

Trong dịp lễ tấn phong vừa qua, giáo phận Thanh Hóa chung vui với giáo phận Mẹ bằng cách cho đội kèn giáo xứ Tam Tổng và đội trống gần 300 em của giáo xứ Ba Làng ra phục vụ thánh lễ.

Ước mong mối thân tình giữa giáo phận Mẹ Phát Diệm và con Thanh Hóa luôn bền lâu bằng những định hướng mục vụ chung trong tương lai giữa hai giáo phận.