94. VU CÔNG SAY RƯỢU

Vu công uống rượu nơi nhà bạn đến say mèm. Khi về nhà đi ngang qua cổng nhà của Lỗ Chính thì đột nhiên ói ra, người gác cổng chửi mắng:

- “Ai uống rượu say vậy, đem đồ dơ bẩn mà ói trước cổng nhà người ta?”

Vu công say khước đưa mắt liếc nó một cái và nói:

- “Cái cổng của nhà mày vốn không nên nhắm hướng miệng của ta mà mở !”

Người gác cổng nghe thế thì dở khóc dở cười, nói:

- “Cái cổng nhà của chúng tôi làm cả mấy năm rồi, lẽ nào hôm nay có chủ ý nhắm theo hướng miệng của ngài mà mở sao?”

Vu công đáp:

- “Thì cái miệng ông bố mày đây cũng rất lâu năm rồi vậy !”

(Vu Tiên biệt ký)

Suy tư 95:

Cổng cũng là cửa, mà miệng cũng là cửa.

Cổng là cửa lớn của nhà và miệng là cửa của cái bụng.

Cổng thì đón tiếp mọi người làm cho tình bạn thêm thắt chặt, và miệng thì tiếp nhận thức ăn làm cho thân xác khỏe mạnh.

Đưc Chúa Giê-su là cổng chinh của tòa nhà Hội Thánh và là cửa chuồng chiên, ai không từ cổng chính mà vào thì là đạo chích và ai không từ cửa chuồng mà vào thì là kẻ cướp, nghĩa là ai không tin vào Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là người thật thì không được ơn cứu độ, bởi vì ơn cứu độ chỉ đến từ nơi Đưc Chúa Giê-su là cổng nhà Hội Thánh và là cửa chuồng chiên.

Người Ki-tô hữu là người đi vào nhà Hội Thánh bằng cổng chính nơi bí tích Rửa Tội, là người tin vào Đức Chúa Giê-su, cho nên họ cũng là những người trở thành cổng để người ta đi vào nhìn và thấy Đức Chúa Giê-su nơi cuộc sống của họ, và họ không chỉ là những người chỉ biết tin mà thôi, nhưng còn là những người biết chỉ cho người khác tin và sống những gì mà họ cảm nghiệm và đã sống...

Cái cổng không thể hướng về cái miệng của con người để mở ra, nhưng con người ta phải qua cổng để vào nhà, trái lại ơn cứu độ của Thiên Chúa thì hướng về con người và con người cần phải cộng tác với ơn sủng để được cứu độ, ai không cộng tác thì không thể trở thành cổng và cửa cho anh em chị em...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info