28. Nơi người nghèo, con cho Đức Chúa Giê-su áo mặc; nơi người bệnh, con thăm hỏi Đức Chúa Giê-su; nơi người đói khổ, con phụng dưỡng Đức Chúa Giê-su; nơi người không có nhà cửa, con đón tiếp Ngài.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info