26. Làm việc thiện, nếu như không có đức ái thì không giúp gì cả, phút chốc qua đi.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info