25. Cái mà con cho người ta là những thứ trên mặt đất, nhưng cái mà con nhận được là phúc lộc trên trời.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info