69. NGỰ SỨ BẮT CÁ

Ngự sứ Vi Quảng nghỉ hưu thì hồi hương ngụ tại một làng hẻo lánh. Một lần nọ, có người đồng sự già đến đó để tuần sát, Vi Quảng nghĩ rằng không có gì để tiếp đãi nên đã tự mình ra sông bắt cá.

Không ngờ người bạn già đã đến, tùy tùng từ bên sông đi đến, Vi Quảng nhìn thấy thì vội vả đi về nhà và đi ngõ phía sau mà vào nhà thay áo và tiếp đãi bạn.

Người bạn già hỏi:

- “Tại sao ông mặt mày đổ mồ hôi thế, ngay cả tóc cũng ướt?”

Vi Quảng nói dối:

- “Vừa mới đi qua nhà hàng xóm, nghe nói ngài đến nên vội vả về, đi có hơi nhanh một chút”.

Các tùy tùng của ông bạn già cười thầm nói:

- “Ông coi người này rất giống với người bắt cá trên sông ấy !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 69:

Làm quan về hưu mà trong nhà không có gì để đãi bạn nối khố, đến nỗi phải tự mình đi ra sông bắt cá đãi bạn thì thật là vị quan liêm khiết trong sạch.

Người đời thường nói sống liêm khiết thì chỉ có những vị tu trì mới làm được vì họ không có vợ chồng con cái để tham lam, họ không tham lam của cải, không tham địa vị danh vọng, không bon chen với đời...Nghe người đời nói như thế mà chúng ta -những người tu trì- thêm xấu hổ, bởi vì chúng ta vẫn còn tham lam của cải, vẫn còn thích ăn sung mặc sướng hơn người khác, vẫn còn bon chen để dành cho được chổ phục vụ tốt hơn anh em, vẫn nói xấu anh em khi họ làm việc hiệu quả hơn mình...

Có một vài linh mục tu sĩ chẳng ai nhìn biết các ngài là người lãnh đạo dân Thiên Chúa bởi vì họ rất bình dân như những người khác, các ngài không ăn cao lương mỹ vị không uống rượu hảo hạng, các ngài ăn mặc giản dị như người bình thường, không kiểu cách ta đây là linh mục là tu sĩ, các ngài không đòi hỏi phải được phục vụ chu đáo như một quan chức nhà nước, bởi vì các ngài là những người đã từ bỏ mọi sự để theo làm môn đệ của Đức Chúa Giê-su. Khi người ta không nhìn ra chúng ta là linh mục tu sĩ trong những bộ áo quần giản dị bình dân, thì họ lại nhìn rất rõ chúng ta qua cung cách phục vụ tận tình yêu thương đối với giáo dân, đó chính là sự liêm khiết đáng nể mà người đời dành cho các linh mục tu sĩ của Đức Chúa Giê-su.

Đức Chúa Giê-su cũng chỉ thích như thế mà thôi, vì Ngài cũng đã làm như thế khi xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info