Chương 23:

VIỆC THIỆN

“Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh.”

(Ti-tô 2, 7)


1. Việc thiện là bằng chứng của ái tình.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info