35. Bệnh hoạn đau khổ làm cho tôi cảm thấy vui sướng; tôi vui sướng không phải vì đau khổ, nhưng vì đau khổ mà tôi được sự nhẫn nại để làm gương cho người khác về sự nhẫn nại.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info