BƯỚM HOA BÊN THỀM
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Nắng soi Hoa Bướm bên thềm
Ngắm xem lòng thấy êm đềm bình an.
(tn)