2. Khói lửa dù nóng, nếu không bỏ vào trong than thì không lâu sau sẽ bị giập tắt; ánh sáng của đức hạnh dù lớn, nếu không dùng khiêm tốn để chôn giấu bảo vệ, thì không lâu sau cũng sẽ bị giập tắt.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info