41. Ngăn cản chân lý chính là sự ngạo mạn của tâm hồn; tâm hồn ngạo mạn thì nhìn mọi việc đều không rõ ràng.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info