40. Người kiêu ngạo mang trong mình vạn điều ác độc và ghét ghen của ma quỷ, làm cho con người ta thấy mình là trội nhất, mà tự tách rời khỏi con đường cứu viện.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info