39. Đức hạnh đẹp của chúng ta thì ở tại lương tâm chân chính, chứ không phải ở tại những lời đường mật, tự cao tự đại.

(Thánh Cyprian)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info