76. CẦN TÌM KẾ SỐNG

Người nọ rất ham hư vinh.

Có một thầy bói biết cái mê của hắn ta thế là đi đến nhà hắn ta để coi tướng mặt, dùng hết lời đẹp lời hay để nói, cuối cùng thì kết luận:

- “Ngài chỉ cần hai con mắt lớn là cả đời hưởng dùng không hết”.

Chủ nhân sau khi nghe lời ấy thì rất là phấn chấn bèn mời ông thầy bói ở lại ăn uống vài ngày, lại còn tặng cho ông ta một vài món quà tốt.

Trước khi đi ông thầy bói nói:

- “Tôi còn có một lời muốn nói ngài phải nhớ nhé: ngài cũng phải đi tìm kế mà sống, mọi việc không thể cậy nhờ quá vào hai con mắt ấy”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 76:

Con người ta thường quý và chăm sóc con mắt của mình hơn các bộ phận khác trong thân thể, dù rằng thân thể con người ta cái gì cũng đáng quý.

Người sáng mắt thì dễ tìm công ăn việc làm hơn người mù, người sáng mắt thì thấy được những điều tốt và điều xấu trong cuộc sống, cho nên người ta nhờ vào hai con mắt là chuyện đương nhiên có gì mà phải coi bói đoán mò...

Nhưng cũng có những người không nhờ hai con mắt của mình để nên thánh, họ dùng hai con mắt của mình để xoi mói những khuyết điểm của người khác, họ dùng hai con mắt của mình để coi những phim ảnh đồi truỵ, họ dùng hai con mắt của mình để đọc những quyển sách chống đối Giáo Hội và coi những hình ảnh dâm ô trên mạng internet hơn là tìm tài liệu để học hỏi mở mang trí óc...

“Không thể cậy nhờ quá vào hai con mắt” là câu nói cảnh tỉnh cho chúng ta.

Thánh Phan-xi-cô Khó Nghèo đã thấy kỳ công của Thiên Chúa trong vũ trụ qua hai con mắt của mình, và có rất nhiều mù mắt đã nhìn thấy ánh sáng đức tin qua bóng đêm của đời mình...

Còn tôi dùng hai con mắt sáng của mình để làm gì: làm sáng danh Thiên Chúa hay làm nô lệ cho ma quỷ tội lỗi ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info