75. MỜI KHÁCH ĂN CÁ NHỎ

Có một ông chủ nấu hai con cá, mình thì ăn con cá lớn còn con cá nhỏ thì để đãi khách, không ngờ một con mắt của con cá lớn rớt vào trong dĩa của khách, khách cố ý nói lớn:

- “Ai muốn lấy loại cá ngon, thì đem về bỏ vào trong hồ mà nuôi”.

Chủ nhân giả bộ khách khí nói:

- “Con cá này quá nhỏ không đáng là một loại cá”.

Khách nói:

- “Cá tuy nhỏ, nhưng mắt cá to là được rồi !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 75:

Không ai lấy cá nhỏ mời khách ăn nhưng phải mời khách ăn cá lớn để bày tỏ hiếu khách và tôn trọng khách, chỉ có những người có bụng dạ keo kiệt bủn xỉn nên mới như thế.

Hiếu khách nhất là những người Ki-tô hữu bởi vì họ thuộc nằm lòng “thương người có mười bốn mối” mà Giáo Hội đã dạy, họ hiếu khách không phải vì khách là người có địa vị cao sang trong xã hội, họ hiếu khách không phải vì khách là ông cha sở của họ, họ hiếu khách cũng không phải vì là bạn bè thân thiết của họ, nhưng họ hiếu khách là vì họ nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi người khách, cho dù người khách đó là ai.

Vì khách là Đức Chúa Giê-su nên họ luôn đem tất cả tấm lòng ra đãi khách, đem những thức ăn ngon nhất mà mình có ra đãi khách với nụ cười trên môi.

Tiếp đón một trẻ em là tiếp đón Đức Chúa Giê-su, tiếp đón Đức Chúa Giê-su là tiếp đón cả thiên đàng, đó là một vinh dự lớn lao mà Đức Chúa Giê-su đã mạc khải cho chúng ta –những người Ki-tô hữu- biết, tại sao chúng ta vẫn còn keo kiệt ích kỷ với tha nhân chứ ?!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info