74. KHÔNG NHƯ NHỜ MÌNH

Có một người hỏi Phật tổ:

- “Bên cạnh Quan Âm có rất nhiều người hầu hạ, tại sao lại còn tự mình dùng tay để cầm bình tịnh chứ ?”

Phật tổ có vẻ cười nhạo trả lời:

- “Nhờ người khác chi bằng nhờ mình thì tốt hơn chứ !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 74:

Có người Ki-tô hữu đi lễ nhà thờ vì hôm nay có linh mục mà mình thích đến dâng lễ, họ đã “nhờ người khác” giữ linh hồn của mình; có người đi tham dự buổi tĩnh tâm trong giáo xứ vì người yêu cũng tham dự, họ đã “nhờ người khác” để đi tĩnh tâm...

Những người “nhờ người khác” thật nguy hiểm cho linh hồn của mình, vì họ đến nhà thờ không phải vì yêu mến Chúa nhưng là vì “người khác”, do đó mà không lạ gì khi họ rất ít đến nhà thờ vì không có linh mục mình thích đến dâng lễ, vì không có người yêu tham gia tĩnh tâm !!!

Nhờ người khác chi bằng tự mình đến với Chúa, yêu mến Chúa và tuân giữ Lời Chúa trong cuộc sống của mình, bởi vì mỗi người chỉ có một linh hồn và không ai đem linh hồn của mình giao cho người khác...giữ giùm.

Tự mình làm thì dễ dàng thấy được ưu khuyết điểm của mình mà sửa đổi, hơn là nhờ người khác mà không dám mở lời góp ý...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info