35. Nên cầu xin Thiên Chúa ban cho con sức mạnh để chống trả với tội kiêu ngạo, nó là kẻ địch lớn nhất của con, là tất cả căn nguyên của mọi thứ tội, và là nguyên nhân thất bại của tất cả mọi điều thiện mỹ.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info