71. ANH EM NHÌN BỨC HOÀNH

Có ba anh em tất cả đều bị cận thị.

Một ngày nọ ba người cùng nhau đi thăm bạn bè, vừa vào phòng khách thì nhìn thấy trên sảnh đường treo bức hoành “di thanh đường”.

Anh cả lập tức hỏi đứa em thứ hai:

- “Chủ nhân có bệnh phải không, tại sao lại viết “di tinh đường ?”

Đứa em thứ hai nói:

- “Anh nhìn sai rồi, chủ nhân khoẻ lắm, bức hoành cổ ấy gọi là “di thanh đường”.

Hai người không ngớt cải nhau, cuối cùng để cho người em thứ ba đoán đúng sai. Người em thứ ba trương mắt nhìn rất lâu rồi nói:

- “Cả hai anh đều sai, có bức hoành nào ở phía trên đâu ?

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 71:

Cận thị cũng là một chứng bệnh di truyền, có khi cả nhà từ bố mẹ cho đến con cái lớn nhỏ đều bị cận thị nặng, nhưng cận thị đến nỗi cả ba anh em đều nói sai bức hoành to tướng treo trên sảnh đường thì quả là hiếm có...

Những người được gọi là “ma giáo” trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung (hoặc của các tác giả khác viết truyện kiếm hiệp) thì rất đông và xem ra đoàn kết với nhau, nhưng thực tế thì không phải vậy, tuy hợp đoàn nhưng họ lại chia rẻ nhau vì tâm họ không thành thật cho công việc chung, nhưng là vì tư lợi cá nhân, cho nên khi có lợi cho mình thì hợp đoàn và khi không có lợi cho mình thì tan đàn rã nghé ! Họ là những người có tâm hồn “cận thị” chỉ thấy lợi cho mình mà không thấy cái ích của mọi người, của cộng đoàn...

“Cận thị” là ích kỷ tức là thấy gần mình (mình hoặc gia đình) chứ không thấy xa (tha nhân), cho nên họ luôn nhìn không rõ cái nhu cầu thiết yếu của tha nhân mà giúp đỡ; “cận thị” cũng là quá nhu nhược không dám nhìn xa (hành động) để chia sẻ vui buồn với người khác, mà chỉ nhìn gần (sợ kẻ khác làm phiền) nên tâm hồn họ như ếch ngồi đáy giếng kêu ộp oạp mà không thấy trời to trời nhỏ gì cả.

Tâm hồn bị cận thị thì phải dùng Lời Chúa bén nhọn như con dao để phẫu thuật, như thế mới có thể nhìn thấy sự khốn cùng của tha nhân mà giúp đỡ và tương thân...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info