70. QUỶ TRONG BÌNH TỊNH

Ma vương cầm đầu bọn quỷ binh tạo phản, Quan Âm tay cầm bình tịnh niệm thần chú, tất cả lũ quỷ đều bị hút vào trong bình, Quan Âm dùng phù chú đóng nắp bình lại.

Ma vương rất sợ hãi bèn xin đầu hàng nên Quân Âm phóng thích ma vương lẫn lũ quỷ binh.

Ma vương hỏi rất nhiều lũ quỷ binh bị nhốt trong bình:

- “Tụi bây bị nhốt trong bình có đói không ?”

Lũ quỷ binh trả lời:

- “Đói là chuyện nhỏ, có điều là chật chội muốn chết !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 70:

Có những người công giáo đi kinh tế mới đói khát không sợ, nhưng sợ nhất là không được đi dâng lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, cũng như sợ con cái không được học giáo lý lẽ đạo; có những người bị tù đày đói khát khổ cực không sợ, nhưng lại sợ mình vì một phút yếu đuối mà đánh mất đức tin; có những người gia đình đói khổ chưa ăn bữa trưa đã lo bữa tối mà không sợ, chỉ sợ làm những điều phi pháp trái với lương tâm và danh dự của người Ki-tô hữu...

Tất cả những người trên đều xứng đáng được Chúa chúc lành dù họ đang bị thua thiệt ở đời này.

Trái lại có những người –kể cả người công giáo- sống trong giàu có, nhưng ngày đêm lo sợ vì của cải mà họ đang có là do làm ăn phi pháp và bốc lột người khác, họ không đói khát nhưng tâm hồn họ chật ních những tội lỗi làm họ khó chịu và bất an.

Tội nghiệp thay cho họ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info