69. MỘT NGƯỜI KHÔNG NHẢY

Có mấy người sợ vợ họp nhau lại thương nghị và muốn tìm ra một phương pháp không sợ vợ, để làm rường cột chính cho người chồng.

Đột nhiên, có người la hoảng lên:

- “Mấy bà đã biết rồi, họ đang hẹn cùng nhau đến đánh chúng ta đấy !”

Các ông chồng kinh hãi chạy nhảy tán loạn, chỉ có một người là không nhảy vẫn đứng tại chỗ. Có người cho rằng ông ta không sợ vợ nên đi đến gần để coi cho rõ hơn, té ra là ông ta đã chết đứng vì quá sợ !

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 69:

Bị bệnh tim thì có thể chết bất đắc kỳ tử là chuyện đôi khi có thể xảy ra, nhưng sợ vợ đến nỗi chết đứng bất đắc kỳ tử thì là chuyện thế gian có một không hai, ghê thật...

Có người sợ vợ mà chết đứng thì cũng có người chết thình lình khi còn mang nhiều tội mà chưa làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân, đó là cái đáng sợ hơn tất cả mọi cái sợ trên trần gian.

“Lạy Chúa, xin cho con biết sợ ngày giờ Chúa đến mà con chưa chuẩn bị được gì để đón Chúa...”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info