31. Phàm là người có cảm giác “tự cao tự đại” nếu không chịu khắc chế, thì không thể sửa đổi thành đức hạnh thật.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info