29. Nếu không phải A-dong khởi xướng kiêu ngạo trước, tất không đến nỗi bị ma quỷ lừa gạt phỉnh phờ.

(Thánh Augustine)i>

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info