28. Người kiêu ngạo và người tội lỗi thì tranh giành cao thấp, Chúa chúng ta và các thánh thì tranh sự khiêm nhường.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info