65. KHÔNG THỂ LẠI Ở DƯỚI THẤP

Có một tổ phụ qua đời rất sớm, về sau đứa con làm nghề đào giếng và đứa cháu cũng thay nhau trước sau đều chết, diêm vương cho hai đứa con và cháu xây nhà, thế là tổ phụ mặt mày tỏ vẻ không vui, tự nói với mình:

- “Tôi đã xây cung điện cho ngọc hoàng đã ba mươi ba năm rồi, cao hết đường đi, tại sao trong này ra lệnh chỉ chú ý đến con và cháu tôi mà thôi chứ ?”

Diêm vương đổi lệnh lại sai đứa con xuống dưới mười tám tầng địa ngục đào giếng.

Đứa con thở dài nói:

- “Nhớ lại các việc mà trưởng bối tôi đã làm qua, thì hôm nay chúng tôi ở quá thấp không có đường đi !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 65:

Cha làm con chịu đó là quan niệm của nhân gian theo luật quả báo của nhà Phật, mà xét cho cùng thì cũng đúng thật đấy, cho nên mới có thêm câu ca dao “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, và còn có thêm một câu nữa “cha mẹ hiền để đức cho con”, như thế thì đủ biết: việc làm tốt xấu của cha mẹ rất có ảnh hưởng đến với con cháu hai phương diện sau đây:

Sức khỏe:

Cha mẹ nghiện rượu thì con cái sẽ bệnh hoạn, cha mẹ xì ke ma túy thì sinh con cái có di tật xấu xa...

Tâm linh:

Cha mẹ làm biếng đi lễ đọc kinh thì con cái sẽ lạnh nhạt với nhà thờ, cha mẹ mê cờ bạc thì con cái thành kẻ nghiện ngập chuyên nghiệp, cha mẹ sống gian ác thì con cái sẽ là kẻ dối gia...

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn” là ở đó vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info