27. Tất cả những cái tốt mà con có là Thiên Chúa ban cho, tại sao con lấy cái tôn quý của Thiên Chúa ban cho để khinh dễ người khác. Con nên biết, con được ân điển càng nhiều thì trách nhiệm càng nặng, ngày phán xét càng nghiêm khắc. Nếu con tự mình khoe khoang khinh mạn người khác, thì giống như là khoe trách nhiệm nặng nề của con, nên phán xét nghiêm nhặt; khinh mạn trách nhiệm của người khác ít, nên phán xét cũng nhẹ như vậy.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info