26. Các vật trong trời đất bất luận lớn nhỏ đều có ấu trùng gốc: hạt lúa miến có trùng lúa miến, hạt đậu có trùng hạt đậu, cây ăn quả có trùng của cây ăn quả; tiền bạc cũng có ấu trùng gốc đó là kiêu ngạo.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info