25. Thiên Chúa thường giúp đỡ người khiêm tốn, ức chế người kiêu ngạo.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info