62. CỐI ĐÁ LÀM MŨ

Có người nọ mừng thọ, muốn bắt chước quý quan gọi là thiên tuế, bèn tạm thời lấy áo tơi làm trường bào, lấy cối đá làm mũ.

Ngày khánh thọ đã đến, cháu chắt đều đến đầy đủ, bái lạy chúc thọ, cùng lớn tiếng hô:

- “Thiên tuế, thiên tuế !”

Lão phú ông đầu đội cối đá vừa nặng vừa đau, khổ không nói được, ông ta nhíu mày trả lời:

- “Không nên nói thiên tuế, chỉ một giờ thôi mà cũng khó qua nổi... !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 62:

Thiên tuế là sống đến muôn đời, vạn tuế thì chỉ sống có...vạn năm, nhưng có ai sống muôn đời và có ai sống đến vạn năm !!? Chỉ có Thiên Chúa là Đấng muôn đời muôn kiếp mà thôi, đó là chân lý bất di bất dịch.

Có những ông vua muốn sống muôn đời, nên đày đoạ các thầy thuốc bào chế thuốc trường sinh và treo giải thưởng cho những ai biết làm thuốc trường sinh..., nhưng mới sống được mấy mươi tuổi thì phải chết đó là vua Tần Thuỷ Hoàng bên Trung Hoa. Con người ta thấy mình nhiều tiền quá, sung sướng quá nên muốn trường sinh để hưởng thụ, nhưng lực bất tòng tâm nên đã lo lắng suốt chuổi ngày còn lại: ai sẽ lấy đi gia tài của mình, nhà cửa đẹp đẽ này ai trưng dụng, đất đai này biết để đâu.v.v...., thế là họ không một chút vui tươi để sống với đời.

Đức Chúa Giê-su là bánh trường sinh cho những ai tin vào Ngài, là thuốc chữa bệnh và làm cho kẻ tin Ngài được khoẻ mạnh và sống muôn đời với Ngài trong thiên quốc, bánh trường sinh và thuốc trường sinh này không ở trong rừng sâu núi thẳm, cũng không ở bên tây bên tàu, nhưng ở giữa chúng ta đó là hiến lễ Mi-sa mà chúng ta tham dự mỗi ngày, hạnh phúc thay cho những ai đến ăn bánh hằng sống và uống nước trường sinh ấy, họ sẽ được sống muôn đời...

Tham dự một thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa là được sống “thiên tuế” với Thiên Chúa và các thánh trên trời vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info