24. Thân thể to lớn, diện mạo anh tuấn đẹp đẽ thì không thể vì đó mà kiêu ngạo, bởi vì chỉ một cơn bệnh nặng thì có thể làm cho anh gầy ốm nhu nhược không tả được.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su )

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info