23. Thiên Chúa tạo dựng rất nhiều vi trùng hại người là để khuất phục tính kiêu ngạo của con người; trái lại người kiêu ngạo thì tự cho mình trên người khác, thật là đáng hổ thẹn.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info