60. TỂ DƯ GƯỢNG GẠO TRANH CẢI

Khổng tử trách mắng Tể Dư ngủ ban ngày mà làm biếng tỉnh dậy, nên gọi ông ta là “gỗ mục phân đất” (nghĩa là đồ vứt đi).

Tể Dư gượng gạo cải lại:

- “Con cần phải đi gặp Châu công trong giấc mộng, tại sao lại trách tôi chứ ?”

Khổng tử nói:

- “Ban ngày, lẽ nào là lúc mộng thấy Châu công ?”

Tể Dư trả lời:

- “Châu công là người không dám đến ban đêm”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 60:

Cái giấc mộng không phải ai cũng có và cũng không phải ai muốn mơ muốn mộng là được đâu, cho nên chỉ là nói láo khi muốn đi gặp Châu công trong giấc ngủ...trưa.

Châu công thì không có trong giấc mộng trưa của Tể Dư, nhưng mỗi buổi tối vào nằm mộng trong cà phê ôm, phòng hát karaôkê, nhậu gác tay.v.v...thì chắc chắn là sẽ có ma có quỷ, ma quỷ thì cũng như Châu công không dám đến ban ngày nhưng thường hiện hình ban đêm nơi bóng tối đèn mờ, nó hiện hình ra cô vũ nữ phấn son xanh đỏ, cử chỉ khêu gợi, lời nói ngọt ngào, ma quỷ cũng hiện ra nơi những ly rượu đỏ trắng, nơi ly bia sủi bọt, nó cũng hiện ra nơi mấy đồng tiền xanh đỏ dễ thương làm cho con cái nói dối cha mẹ để đi hát karaôkê, chồng dối vợ để đi nhậu gát tay, người yêu dối người yêu để đi uống cà phê ôm với mấy em tiếp viên.v.v...

Giấc mộng trưa tuy có nhưng rất hiếm, ma quỷ cũng có xuất hiện ban ngày nhưng cũng không dám làm mạnh, chỉ có bóng đêm và bóng tối mờ mờ ảo ảo nó mới tung hoành ngang dọc...

Người Ki-tô hữu thì biết rất rõ: ánh sáng là đường để đi lên thiên đàng, bóng tối là con đường dẫn đến hoả ngục, vậy tôi phải chọn con đường nào để có thể thực hiện giấc mộng đẹp là gặp được Đức Chúa Giê-su ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info