22. Người kiêu ngạo vô đức nhưng thấy mình có đức; người kiêu ngạo làm việc ác lớn, nhưng thấy mình không ác.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info