59. TỊ HIỀM TIÊN CÔ

Hà tiên cô ở một mình trong động, Tào Quốc Cữu đến thăm bà ta.

Qua một lúc sau Lữ Động Tân cũng đến, Hà tiên cô sợ ông ta nghi ngờ bèn dùng pháp thuật biến Tào Quốc Cữu thành viên hoàn tán và nuốt vào trong bụng.

Không lâu sau đó các tiên đều đến, Hà tiên cô lại sợ họ nghi ngờ bèn mời Lữ Động Tân biến bà ta thành viên thuốc và nuốt vào trong bụng.

Các tiên đi vào trong động, thấy hình dáng của Lữ Động Tân to lớn bèn kinh ngạc hỏi:

- “Động Tân, sao ngài lại ở đây ?”

Lữ Động Tân úp úp mở mở trả lời không đầu không đuôi.

Các tiên rất tinh tường bèn cười lớn nói:

- “Không chừng trong bụng của Động Tân có tiên cô, trong bụng của tiên cô lại có người há !”

(Quảng Tiếu phủ)

<u>Suy tư 59:

Tiên cô sợ bạn bè nghi ngờ mình có ý đồ xấu nên nuốt người, tiên cô lại sợ các thần tiên nghi ngờ mình nên nhờ người khác nuốt mình, thế là tất cả tội đều đổ trên đầu người khác...

Người sống quang minh chính đại thì không sợ người khác nghi ngờ, nhưng nếu sống nửa nạc nửa mỡ mà nói là mình sống quang minh chính đại rồi không sợ người khác nghi ngờ thì đúng là lầm to và hối hận không kịp...

Có người thích làm bạn với phụ nữ rồi lại có những cử chỉ úp úp mở mở, đến khi chuyện xảy ra thì oán người ta vì cho là mình quang minh chính đại khi tiếp xúc giao thiệp với họ; lại có người luôn nghĩ rằng người khác luôn nghi ngờ hành động của mình, thế là làm chuyện gì cũng luôn che che giấu giấu sợ người khác biết mà nghi ngờ...

Người Ki-tô hữu thì luôn sống quang minh chính đại, quang minh chính đại của người Kitô hữu chính là sống thật những gì họ nghĩ dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa.

Đó là quang minh chính đại mà không sợ một ai nghi ngờ vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info