21. Ban đầu chỉ có một thiên thần kiêu ngạo mà dẫn đến rất nhiều thiên thần khác mất phúc thiên đàng, thì Thiên Chúa làm sao lại cho phép người kiêu ngạo vào cửa thiên đàng chứ ?

(Thánh)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info